Miód nawłociowy, ostatnie miodobranie w 2015 r.

Jesteśmy w trakcie odbierania miodu nawłociowego. Jest to ostatnie miodobranie w tym roku. W stanie płynnym cały czas dostępny jest miód akacjowy, lipowy, spadziowy liściasty. Więcej o miodzie nawłociowym

Rodziny pszczele przygotowują się do zimy. Łany nawłoci kanadyjskiej, gorczyca i kwiaty łąk zapewniają bardzo dobre odżywianie pyłkiem młodych pszczół, które muszą przetrwać ponad 6 miesięcy bez pokarmu z zewnątrz.