Pierwszy pełny oblot w 2015 r

W ulach wiosna w pełni. pszczoły noszą kila rodzajów pyłku. Kończy kwitnąć leszczyna, dziś pojawił się pyłek z krokusów i wiatropylnej olchy. Coraz bardziej nabrzmiewają wierzby iwy. Prawdopodobnie koło 20 marca wierzby rozkwitną na dobre. Matki pszczele z każdym dniem składają coraz więcej jaj. Wbrew obawom, rodziny dobrze przezimowały. W dwóch pasiekach rodziny są słabsze i nierówne. W pozostałych trzymają się dobrze.