Wosk pszczeli powstawanie i wytapianie

Wosk jest naturalnym produktem wytwarzanym w ulu. Pszczoły wytapiają go w postaci łusek przy podwyższonej temperaturze. Wosk służy tym owadom jako materiał budulcowy. To z niego powstają plastry - czyli komnaty i spiżarnie pszczelej rodziny. Wosk jest dla naszej pasieki szczególnym  surowcem gdyż jego jakość ( mam tu na myśli brak pozostałości środków ochrony roślin) wpływa na kondycję pszczelej rodziny a w konsekwencji na jakość i czystość miodu. Wosk pozyskany z ramek podczas wirowania miodu ( odsklepiny) oraz podczas ekologicznej walki ze szkodnikiem pszczelim warrozą (usuwanie czerwiu trutowego ze szkodnikami) jest najcenniejszy.

Wosk przetapiamy w łaźni wodnej, gdzie jest wstępnie oddzielany od zanieczyszczeń. Następnie trafia do 'termosu' gdzie stygnie przez kilka dni. Tutaj drobne zanieczyszczenia z owadzich oprzędów są ostatecznie oddzielane i usuwane. Tak powstaje czysty żółty wosk  z którego następnie powstanie węza. Krążki woskowe wysyłamy do wyspecjalizowanej firmy, która przy użyciu autoklawu odkaża  go a następnie produkuje węzę, która z powrotem trafia do nas. Węza jest woskowym cienkim waflem który wstawiamy w pszczele ramki. W takiej ramce pszczoły będą budować nowe plastry. Węza zapewni nam prostą konstrukcję dzięki czemu ramka będzie używana kilkakrotnie do odbierania miodu.